I. Metropolia Beskidzka kołem zamachowym rozwoju.

−  Utworzenie wraz z sąsiednimi gminami i powiatami formalnego Subregionu
na południu województwa, który zgodnie z regułami UE może przejąć środki
europejskie od Marszałka Śląskiego i dysponować nimi wg własnych potrzeb.

−  Szeroka współpraca z gminami, powiatami i uczelniami w kwestii planu
zagospodarowania subregionu, specyfikacji poszczególnych obszarów
i wzajemnego uzupełniania się (a nie konkurencji):
- system sprawnej komunikacji między ośrodkami w takich miejscowościach
jak Szczyrk, Korbelów, Wisła, Ustroń, Istebna, aby umożliwić turystom
skorzystanie z oferty kulturalnej, rozrywkowej i handlowej Bielska-Białej
(promocja Bielska w ośrodkach turystycznych i tychże ośrodków w Bielsku-Białej),
- szczególnie bliska współpraca ze Szczyrkiem (sportowo-rekreacyjna) i Jaworzem
(leczniczo-rekreacyjna), cichy tramwaj do Szczyrku i kolejka szynowa do Cieszyna.

Możliwość komentowania jest wyłączona.