Komisja Bezpieczeństwa i Samorzadności

VI. KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I SAMORZĄDNOŚCI

1.  Opiniowanie i wnioskowanie w sprawach związanych z bezpieczeństwem publicznym :
a)    współpraca ze Strażą Miejską, Policją i organami wymiaru sprawiedliwości w zakresie utrzymania spokoju, porządku i bezpieczeństwa publicznego,
b)    współpraca z organami zawodowej i ochotniczej straży pożarnej, ochrony przeciwpowodziowej i ratownictwa ogólnego,
c)     współpraca z organami obrony cywilnej w zakresie ochrony ludności i spraw związanych z obronnością.
2.  Opiniowanie i wnioskowanie w sprawach :
a)    związanych z ochroną praw obywatelskich,
b)    o naruszenie swobód gwarantowanych ustawą konstytucyjną,
c)     dotyczących przypadków łamania konwencji i paktów chroniących prawa obywatelskie (np. o uchodźcach, o cudzoziemcach, o dyskryminacji rasowej, religijnej, narodowej, o dostępie do informacji).
3.  Opiniowanie i wnioskowanie w sprawach związanych z działalnością samorządową na terenie miasta, a w szczególności :
a)    współpraca z Radami i Zarządami Osiedli,
b)    pośredniczenie pomiędzy Radą Miejską, a ogniwami samorządowymi w ustalaniu i zmianach granic Osiedli,
c)     opiniowanie i współudział w pracach nowelizacji „Statutu Osiedla”,
d)    kontrola realizacji uchwał Rady Miejskiej dotyczących Osiedli,
e)    rozstrzyganie protestów wyborczych związanych z przebiegiem wyborów do Rad Osiedli,
f)      inicjowanie zmian Statutu i Regulaminu Rady Miejskiej,
4.  Współpraca z Wspólną Komisją Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielsko-Biała i Powiatu Bielskiego.

Załącznik
do Uchwały Nr IV/40/2007
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 stycznia 2007 roku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>