6. Bielsko-Biała miastem z kulturą

− Wspieranie kultury przez samorząd wolne od światopoglądu i gustów administracji!

− Swoboda wypowiedzi i niezależności działania artystów.

− Wsparcie i kooperacja z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze
kultury. Święta dzielnic i osiedli, plenerowe festiwale amatorskiego muzykowania.
Międzynarodowy festiwal filmów dla dzieci w oparciu o dorobek bielskiego
Studia Filmów Rysunkowych – BIELSKO-BIAŁA – Bajkowe miasto.

− Ograniczenie kwot z miejskich środków przeznaczanych na przedsięwzięcia
czysto komercyjne.

− Fundusz stypendialny dla uzdolnionej artystycznie młodzieży.

− Zwiększenie nakładów na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

− Lokale na preferencyjnych stawkach i ułatwienia dla artystów, prowadzących
w swoich pracowniach zajęcia dla dzieci i młodzieży.

− Wydzielenie środków finansowych w budżecie na promocję bielskich artystów.

Możliwość komentowania jest wyłączona.