Komisja Edukacji i Kultury

IV. KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

1.   Opiniowanie i wnioskowanie w sprawie projektu budżetu miasta w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.
2.   Kwartalna ocena realizacji budżetu miasta w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.
3.   Wnioskowanie w sprawach podziału nadwyżki budżetowej na cele oświatowe.
4.   Wnioskowanie w sprawach zadań oświatowo-wychowawczych realizowanych w szkołach i placówkach.
5.   Opiniowanie projektów uchwał dotyczących zadań oświatowych w mieście, przedkładanych przez Prezydenta Miasta.
6.   Opiniowanie i wnioskowanie w sprawach powoływania szkół, likwidacji, tworzenia filii i łączenia szkół i placówek oświatowych w zespoły.
7.   Opiniowanie projektów uchwał w sprawie nadania imienia placówkom oświatowym.
8.   Opiniowanie i wnioskowanie dotyczące sieci publicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, w tym przedszkoli na terenie miasta.
9.   Wnioskowanie i opiniowanie w sprawach określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów.
10.   Wnioskowanie i analizowanie potrzeb w zakresie struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
11.   Wnioskowanie i analiza potrzeb w zakresie szkolnictwa integracyjnego.
12.   Współpraca z wyższymi uczelniami.
13.   Ocena koordynacji działalności instytucji kulturalnych w mieście.
14.   Inicjowanie różnych przedsięwzięć kulturalnych.
15.   Współdziałanie ze związkami twórczymi, stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi oraz samorządami lokalnymi.
16.   Wnioskowanie i opiniowanie kandydatur do nagród resortowych, państwowych i lokalnych w dziedzinie kultury, sztuki i ochrony zabytków.
17.   Udział w komisjach konkursowych dotyczących obsady stanowisk kierowniczych w instytucjach będących w zainteresowaniu Komisji.
18.   Opiniowanie wniosków w zakresie nadawania lub zmiany nazw ulic oraz budowy pomników i umieszczania tablic pamiątkowych.
19.   Opiniowanie wniosków w sprawie nadawania honorowego obywatelstwa oraz wniosków o dokonanie wpisu do Księgi Zasłużonych.
20.   Opiniowanie wniosków dotyczących zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta, gdy wiąże się to z ingerencją w substancję zabytkową miasta.
21.   Opiniowanie wniosków dotyczących skreślenia lub wpisania obiektu do rejestru zabytków.
22.   Ocena działalności Pełnomocnika Prezydenta Miasta d/s Rewitalizacji Starówki.
23.   Opiniowanie propozycji planu rzeczowego remontu miejskich zabytków – przed przedstawieniem budżetu miasta.
24.   Inne sprawy z zakresu kultury, sztuki i ochrony zabytków.

Załącznik
do Uchwały Nr IV/40/2007
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 stycznia 2007 roku

Jedna odpowiedź na „Komisja Edukacji i Kultury

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>