III. Miasto stawiające na rozwój.

Bielsko-Biała miastem przyjaznym dla inwestorów, zwłaszcza dla firm
produkcyjnych tworzących nowe miejsca pracy.

− Partycypacja przedsiębiorców w rozwój miasta. Inwestycje prowadzone
w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne z korzyścią i dla mieszkańców,
i dla biznesu.

− Włączenie bielskich uczelni wyższych (zarówno publicznych jak i niepublicznych)
do rozwiązywania problemów miasta. Pomoc w rozwoju i promocja bielskiej
nauki wśród mieszkańców i na zewnątrz.

- Rejestr terenów inwestycyjnych i autentyczne ułatwienia dla inwestorów
tworzących nowe miejsca pracy. Zastępca Prezydenta odpowiedzialny za sprawne
załatwianie spraw formalnych.

− Wsparcie dla inwestycji w zakresie przemysłów ekologicznych oraz wysokich
technologii (centra badawczo-rozwojowe, klastry itp.).

− Książnica Beskidzka jako nowoczesna biblioteka także techniczno-naukowa.
Wsparcie rozwoju biblioteki pedagogicznej.

− Podjęcie wspólnych z przedsiębiorcami prac nad stworzeniem wieloletniego
miejskiego funduszu stypendialnego dla uczniów, studentów z rodzin ubogich
oraz dla szczególnie uzdolnionych. W tym roku na pomoc materialną dla uczniów
zaplanowano 220 tys. zł (w roku poprzednim było 668 tys.), a na stypendia dla
studentów – 0 zł! (w poprzednim roku – 500 tys.).

− Uruchomienie wspólnie z lokalnymi przedsiębiorcami programu nagradzania
najlepszych prac magisterskich.

Możliwość komentowania jest wyłączona.