Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

III. KOMISJA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

1.  Opiniowanie spraw w odniesieniu do opracowań :
a)    zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
b)    miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta,
c)     w przypadkach kiedy organ wydający decyzję zamierza odstąpić od warunków zapisanych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
2.  Opiniowanie ważniejszych zamierzeń inwestorskich w obszarze miasta.
3.  Opiniowanie spraw dotyczących zmiany sposobu użytkowania terenów przemysłowych w wyniku przekształceń zakładów istniejących i sposobu zagospodarowania terenów dla zakładów nowopowstających i sieci usług.
4.  Opiniowanie spraw związanych z układem komunikacyjnym miasta.
5.  Opiniowanie wniosków dotyczących nabywania i zbywania niezabudowanych nieruchomości gruntowych.
6.  Opiniowanie spraw dotyczących wydzierżawiania pasa drogowego przez Miejski Zarząd Dróg na okres dłuższy niż 3 miesiące.
7.  Opiniowanie wydzierżawiania i użyczania niezabudowanych nieruchomości gruntowych.
8.  Opiniowanie spraw związanych z programami realizacji uzbrojenia terenu i urządzeń komunalnych (w kontekście harmonijnego rozwoju miasta) ustalonego w Strategii i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
9.  Opiniowanie i wnioskowanie w zakresie zabezpieczenia środków budżetowych miasta na cele gospodarki przestrzennej, mienia miasta, geodezji i rolnictwa.
10.  Opiniowanie wniosków dotyczących zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze.
11.  Opiniowanie wniosków dot. przeznaczenia środków na cele modernizacji dróg rolniczych, rekultywacji gruntów, odbudowy stawów rybnych, itp.
12.  Typowanie terenów w mieście dla opracowania :
a)    miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wg ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
b)    koncepcji programowo-przestrzennych,
c)     zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, ofert programowo-przestrzennych (elementy katalogu ofert).
13.  Udział w tworzeniu i aktualizacji mapy numerycznej miasta.
14.  Wskazywanie tematów urbanistycznych i architektonicznych dla opracowań konkursowych.
15.  Ocena skuteczności działań nadzoru budowlanego w obrębie miasta.
16.  Polityka agrarna – ochrona kompleksów rolnych – zachowanie dla funkcji żywicielskiej i atrakcji krajobrazu naturalnego w relacji do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
17.  Sprzyjanie rozwojowi mieszkalnictwa i inwestycjom związanym z produkcją rolną.
18.  Podejmowanie działań mających na celu eliminację upraw konsumpcyjnych i paszowych w rejonach zagrożonych ekologicznie.
19.  Współdziałanie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz innymi jednostkami działającymi na rzecz rolnictwa w zakresie działalności szkoleniowo-informacyjnej oraz wdrażania środków ekologicznych do produkcji zdrowej żywności.
20.  Opiniowanie i wnioskowanie w sprawach dotyczących :
a)    ochrony i kształtowania środowiska naturalnego,
b)    gospodarki wodnej i zasobami naturalnymi,
c)     ochrony przyrody,
d)    gospodarki terenami leśnymi i zieleni miejskiej,
e)    zagospodarowania przestrzennego terenów miasta w aspekcie ochrony środowiska i przyrody,
f)      działania Miejskiego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
g)    inwestycji proekologicznych pozabudżetowych jednostek gospodarczych związanych z miastem.

Załącznik
do Uchwały Nr IV/40/2007
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 stycznia 2007 roku

2 odpowiedzi na „Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 1. Mieszkaniec Bielska pisze:

  Witam,
  jakże miło wczytać się w szczytne założenia programu Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  gdyby jednak zestawić te dwa światy, to różnica wręcz razi w oczy …
  Centrum w tym mieście przestało istnieć … Wystarczy przejść się głównym ulicami w Bielsku po godz. 20-ej, żeby smutek i żal wypełnił serce … Na ulicach nie ma żywej duszy i tak jest od lat !! Dlaczego inne miasta rozwijają się szybciej ..?? To proste, bo tam bardziej kocha się ludzi którzy chcą ze sobą spędzać czas … w licznych knajpkach, kawiarenkach, pubach … ale i na skwerach, parkach itp. szkoda jedynie, że w Krakowie, Wrocławiu, Sopocie czy Zakopanem … W naszym mieście poprostu nie mam gdzie … Parki stare, zapuszczone od lat z wąziutkim niby przejściami, niedoświetlone, małe … Stan dróg i chodników w centrum naszego miasta od lat woła krzykliwym głosem rozpaczy. Przecież to miasto ma spory potencjał… Czy naprawdę ciągle nie można go odkryć ??? Centrum winno być wizytówką każdego miasta, przyjazne ludziom, a wówczas pieniądze na szybszy rozwój same się znajdą …

  I nie trzeba nam tu zbyt wielkiej empati ludzi rządzących w ratuszu – strata czasu … ! Weźcie się Państwo do prawdziwej roboty, bo na to oczekuje całe społeczeństwo naszego miasta.

  Z pozdrowieniami

 2. Mieszkaniec Bielska pisze:

  Jako jeden z priorytetów obrałbym umożliwienie ludzion korzystanie z dobrodziejstwa centralnie położonej rzeki „Białka”. Zamiasta ogradzać bramami, płotami czy pozostawić zarośnietą dziką zielenią – otworzyłbym tę rzekę dla ludzi z licznymi brukowanymi zejściami (np. między DH Wokulski a Klimczokiem) lepszym oświetleniem i miejscami do tzw. społecznej rekreacji. Koniecznie poprawiłbym stan żenującego parku ratuszowego … Słowo park, jest tu znacznie na wyrost gdyz obecnie miejsce to służy jako „wychodek” dla okolicznych zwierzaków i miejscowych koneserów taniego piwka …

  Takich miejsc jest jeszcze wiele. Zróbmy coś stym, czas płynie …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>